RADCA PRAWNY

Prawo spadkowe:
• pełna obsługa prawna spraw spadkowych,
• stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku,
• dział spadku,
• zachowek,
• podważanie ważności testamentu.

Prawo rzeczowe:
• ochrona własności,
• stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
• uwłaszczenia,
• uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości,
• zniesienie współwłasności.

Zagadnienia związane z prawem nieruchomości oraz prawem budowlanym, a także sprawy małżeńskie.

Więcej informacji: tel.: +48 697 745 001 lub e-mail: biuro@dominiumdk.pl.