USŁUGI INŻYNIERSKIE

Inżynierowie posiadający gruntowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe zapewnią Państwu obsługę w zakresie:
  • odbioru mieszkania i domu,
  • nadzoru budowlanego,
  • usług termowizyjnych,
  • ekspertyz budowlanych i opinii technicznych,
  • weryfikacji dokumentacji projektowej,
  • weryfikacji techniczna nieruchomości,
  • przeglądów okresowych budynków,projektowania organizacji ruchu drogowego.

Więcej informacji: tel.: +48 697 745 001 lub e-mail: biuro@dominiumdk.pl.